Projekt "Uczymy języków, kształcimy Europejczyków" realizowany jest
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie
w ramach Akcji 1 Edukacja szkolna Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

 

Mamy zaszczyt ogłosić, że Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie
otrzymała pozytywną ocenę wniosku Programu Erasmus+. Osiemnastu nauczycieli naszej szkoły
weźmie udział w zagranicznych kursach językowych i metodycznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Austrii i na Malcie! Trzymajcie za nas kciuki, wyjazdy zaczynają się już w lipcu 2018 roku!

 

Facebook

Program Erasmus+

 

Streszczenie projektu

Przed mobilnością

Mobilności

Materiały promocyjne