nr konta Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie:
Bank Spółdzielczy w Celestynowie 19 8001 0005 2002 0008 6596 0001

Uwaga!
Rodzice uczniów klas gimnazjalnych oraz klas VI i VII wpłacają zadeklarowane kwoty na konto przy Zespole Szkół
(numer konta poniżej).

nr konta Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Celestynowie:
Bank Spółdzielczy w Celestynowie 70 8001 0005 2002 0010 4245 0001

 

nr konta Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie:
Bank Spółdzielczy w Celestynowie 63 8001 0005 2002 0010 9820 0004
(na powyższe konto można m. in. wpłacać należność za obiady)


nr konta na wpłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową:
Bank Spółdzielczy w Celestynowie 90 8001 0005 2002 0010 9820 0003
(z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa)