Oddziały przedszkolne

 

Informacje dotyczące rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej naszej szkoły

 

WYPRAWKA DLA 6 - LATKA na r. szk. 2018/2019

 

nr konta do wpłacania opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową:
Bank Spółdzielczy w Celestynowie 90 8001 0005 2002 0010 9820 0003
(z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa)

rok szk. 2012/2013

rok szk. 2011/2012